Pandemija je prouzrokovala katastrofu u svim aspektima reči: bezbroj smrtnih slučajeva, ukidanje granica, politički preokret i ekonomska previranja – zaista, Covid-19 je izazvao krize na nezamislive načine.

Pandemija koronavirusa Covid-19 nesumnjivo je promenila živote milijardi ljudi širom sveta tokom samo jedne godine.

Pandemija je dovela do značajnih rasprodaja na berzi, ali je takođe stvorila opšti trend oprezne pauze kako bi se videlo kako će se pandemija odigrati, pre nego što se novac potroši na teška sredstva kao što su nekretnine.

Međutim, tokom poslednjih nekoliko meseci, posebno dok je nada da se „normalizuje“ povratak u predpandemijski život i dalje rasla, ekonomski rast i potrošnja potrošača takođe su sledili pozitivnu putanju.