Nafta je neophodna za veliki broj ljudskih potreba. Danas se nafta uglavnom koristi kao izvor energije, bogata zapaljivim ugljenom u proizvodnji električne energije ili u pogonu nekih vrsta toplotnih mašina.

Kada razmišlja o nafti, prosečni Amerikanac je obično poistovećuje sa benzinom, jer je to jedini naftni proizvod koji prosečni potrošač mora redovno da kupuje. Relativno je čest i jeftin, često varira u ceni zbog ekonomskih, političkih ili zabrinutosti na nivou ponude. Stoga se benzinu pridaje najveća pažnja, ali se od nafte proizvode nekoliko drugih proizvoda koji opet imaju više primena.

Sirova nafta (poznata i kao sirova nafta) koristi se na tri glavna načina: transport, proizvodnja električne energije i proizvodnja materijala.

-Benzin – koristi se za pogon automobila, aviona, čamaca i mnogih drugih oblika prevoza
-Dizel gorivo – koristi se za napajanje automobila
-Kerozin – koristi se u osvetljenju i kuvanju
-Lož ulje – koristi se za obezbeđivanje kuća potrebnom toplinom
-Ulje za podmazivanje – održava mašinu hladnom
-Mast – neophodna za popravku automobila, pruge vozova, održavanje mašina itd.
-Katran – koristi se u građevinarstvu