Proizvodnja energije koja ne proizvodi gasove sa efektom staklene bašte, emisije iz fosilnih goriva i smanjuje neke vrste zagađenja vazduha. Diverzifikacija snabdevanja energijom i smanjenje zavisnosti od uvoznih goriva. Stvaranje ekonomskog razvoja i radnih mesta u proizvodnji, ugradnji i još mnogo toga.

Najčešće tehnologije obnovljive energije uključuju:

-Solarni (fotonaponski, solarni)
-Vetar
-Biogas (npr. Deponijski gas / gas za prečišćavanje otpadnih voda)
-Geotermalna
-Biomasa
-Hidroenergija sa malim uticajem
-Nove tehnologije – snaga talasa i plima i oseka

Korišćenje kombinacije opcija obnovljive energije može pomoći u ispunjavanju ciljeva lokalne samouprave, posebno u nekim regionima u kojima dostupnost i kvalitet obnovljivih izvora variraju.

Implementacija projekata obnovljivih izvora energije na licu mesta

Lokalne samouprave koje razmatraju proizvodnju na licu mesta mogu se suočiti sa mogućim tehničkim, finansijskim i regulatornim izazovima. Da bi prevazišle ove izazove, lokalne samouprave mogu:

-Procenite dostupnost lokalnih obnovljivih izvora
-Razmotrite troškove različitih obnovljivih tehnologija
-Ispitajte ukupne troškove i koristi zelene energije na licu mesta
-Razmotrite zahteve za dozvole za lokacije na kojima bi objekat mogao biti smešten
-Uključite lokalne zainteresovane strane, posebno u vezi sa postavljanjem lokacija
-Procenite dostupne izvore finansiranja i druge podsticaje